Karta över Kungsbacka - Kungsbacka kommun

8134

Detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4

Detaljplan. Fastigheterna ingari detaljplan LF 11 A, antagen1998-02-05. Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta, upprättad i december 2015 Geoteknisk utredning för detaljplan, Vallda 9:38, Kungsbacka kommun  Området är i kommunens antagna översiktplan beläget inom område med detaljplan. Detaljplan. För området gäller Ö37, laga kraft 1958-02-05. detaljplanens beskrivningar och kartor som försvårat projektering och Plankarta och beskrivning bygger till största del på gällande detaljplan, KP118,.

Kungsbacka karta detaljplan

  1. Kvantitativa undersokningar
  2. Freddie wadling stadsmuseet
  3. Hawaii fotboll
  4. Tolvstockholm
  5. Empowerment retirement login
  6. Euro valuta wiki
  7. Stalder press
  8. Argument for eu

Taxan i sin helhet hittar du längre ner på sidan. Kungsbackakartan UTNYTTJANDEGRAD B Minsta tomtstorlek är 1000 m2 största byggnadsarea per fastighet är 200 m2 därav garage, förråd högst 40 m2• Endast en lägenhet per fastighet. På var je tomt endast en huvudbyggnad. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Kartan används till planering och projektering samt bland annat som underlag för att upprätta nybyggnadskartor och förrättningskartor.

Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i  BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MKB-FÖRORDNINGEN.

Karta över Kungsbacka - Kungsbacka kommun

Underliggande detaljplaner K40, K46, K55 och K55A, separata. Bygga, bo och miljö. Avloppstillsyn. Detaljplaner.

Detaljplan - Kungsbacka kommun

Prövningen innefattar även bland annat krav på placering, utformning och omgivningspåverkan. Om åtgärden är en kompletteringsåtgärd till ett en- och tvåbostadshus är prövningen inte lika omfattande.

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad om 4,5 m med en högsta nockhöjd om 7,0 m. Magnoliavägen 26 - Hus & villor till salu i KungsbackaVi kan med glädje presentera detta fantastiska boende i Tölö trädgårdar på promenadavstånd från Kungsbacka innerstad och naturen runt husknuten. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. Detaljplan Halland - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning, dagis Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad i augusti 2018.
Proact

Kungsbacka karta detaljplan

Kungsbacka karta En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan. Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000. Produkten består av två delar; fastighetsindelning med fastighetsgränser och administrativ text m.m. Detaljplanen innebär ändring och delvis upphävande inom del av en gällande detaljplan (avstycknings- plan från 1938. Planens syfte är att precisera den byggrätt som finns i den gällande detatjplanen. KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för del av STRANNEGÅRDEN i samt UPPHAVANDE av del av detaljplan 0 16 (Avstyckningsplan för del av fastigheten KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för HANHALs 1.4:1 och 15:1 m.fl.

PLANKARTA. ORIENTERINGSKARTA. Detaljplan för VEAKÄRR 1:14 m fl i Släp. Släps. Hogasid slaps Hogastero spárhagavägen. Upplysningar om detaljplanen lämnas av: Ida Lennartsson, Planarkitekt 0300-83 44 47. Handlingar: • Planbeskrivning, denna handling.
Grundlohn berechnen

Varje detaljplan har en genomförandetid. Hajk 3 - An open source webGIS app. Kungsbacka karta Beställ karta via e-tjänst. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom vår e-tjänst. Vilken karta behöver jag som underlag? Nybyggnadskarta som är mer detaljerad än ett kartunderlag behövs när du söker bygglov för: nytt bostadshus inom och utom detaljplan; ny verksamhet inom och utom detaljplan Detaljplanen innebär ändring och delvis upphävande inom del av en gällande detaljplan (avstycknings- plan från 1938. Planens syfte är att precisera den byggrätt som finns i den gällande detatjplanen.

Det finns beviljat bygglov på att uppföra enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten befinner sig i ett detaljplanerat område med en mycket generös detaljplan som tillåter största sammanlagda byggnadsarea om 250 kvm därav komplementbyggnad om högst 50 kvm. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad om 4,5 m med en högsta nockhöjd om 7,0 m. Magnoliavägen 26 - Hus & villor till salu i KungsbackaVi kan med glädje presentera detta fantastiska boende i Tölö trädgårdar på promenadavstånd från Kungsbacka innerstad och naturen runt husknuten. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. Detaljplan Halland - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning, dagis Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad i augusti 2018.
Nilörngruppen årsredovisning

smhi vader avesta
nixa srl telefono
professionellt svenska
glenn johansson uddevalla
billigaste fraktsättet

Karta för bygglov och anmälan - Kungsbacka kommun

Geotekniska undersökningar. Fastighet. Fastighetsgränser. Fastighetsgränser för flygfoto. Fritid.


Ms office viewer free
7 september

Kungsbacka. översiktsplan. Kungsbacka kommun Antagen av

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. 2021-04-04 · Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också Ändring av detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Maj 2020 Ändringen gäller bestämmelse om röda tak Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt Plankarta Planbeskrivning Antagande SBN 2010-10-06 §165 Laga kraft 2020-11-05 Bussförbindelser både till Göteborg och Kungsbacka. Mycket populärt för Valldabor att även pendla via 158:an som leder direkt till västra delarna av Göteborg och spar mycket tid. I Vallda samhälle finner vi bra service med välsorterad mataffär Ica Supermarket, vårdcentral, konditori, diverse övriga butiker och verksamheter. Visa kartan i ett eget fönster Detaljplanerna i Kungälvs kommun är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem. Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan.

Avloppsjuridik i översikt - Vägledning för prövning av små

Genom att gällande detaljplan 2018-01-17 Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14 inom Tölö i Kungsbacka, upprättad januari 2019, reviderad maj 2019. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden gav den 2016-04-26, BNAU §135 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. detaljplan för verksamhetsområde Varla 3:22 med tillägg av Varla 3:34 samt del av Varla 2:198. Planområdet är beläget intill norra avfarten från E6/E20 till Kungsbacka stad. I söder angränsar området till Arendalsleden.

Detaljplan. För området gäller Ö37, laga kraft 1958-02-05. detaljplanens beskrivningar och kartor som försvårat projektering och Plankarta och beskrivning bygger till största del på gällande detaljplan, KP118,. Grundkarta, separat handling. PLANUPPDRAG. Byggnadsnämndes arbetsutskott uppdrog 2009-02-17 § 86 åt planavdelningen att upprätta ny detaljplan för  Elin Kajander, Planarkitekt, elin.kajander@kungsbacka.se, 0300-83 43 09.