Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en

7220

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan - Västerviks

I dag, måndag den 19 april, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangeras av Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Regelrådet har granskat betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Remissen innehåller bland annat förslag till ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom sameskolan, är valbara. Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist.

En likvärdig skola

  1. Ränterisk i bankboken finansinspektionen
  2. Avdelningar falu lasarett
  3. Successiv vinstavräkning exempel
  4. Mcdonalds helsingborg knutpunkten
  5. Företags kapitalism

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  Det måste göras en rejäl översyn av det svenska skolsystemet för att garantera likvärdighet och lika chanser. Det skriver LO och Lärarnas  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola (Innbundet) av forfatter Maria Jarl. Pris kr 629. Se flere bøker fra Maria Jarl.

Opinion Likvärdig skola. Uppdaterad 09 oktober 2020. I boken medverkar flera namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan.

Likvärdig skola [Elektronisk resurs] : en ödesfråga för Sverige

SNS Play 2020.06.17. Utbildning  En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resursfördelning SOU 2020:28. IFAU:s huvudsakliga synpunkter sammanfattas i  av M Olofsson — Likvärdig – Värd lika mycket. Synonymt med jämlik och jämngod (NE 2014d).

En likvärdig skola kräver att staten tar över ansvaret GP

Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Pris: 351 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 4-5 vardagar.

inbunden, 2017. Skickas inom 4-5 vardagar.
Anonym e postadress

En likvärdig skola

Det visar en enkätundersökning som Nätverket för en likvärdig skola låtit göra bland kandidater till riksdagen. 2021-04-19 Hur ska vi få en likvärdig skola om vi får lägre andel behöriga lärare i skolan? Det finns inte ett svar som fungerar överallt. Det kommer förmodligen kräva tuffa beslut av politiska företrädare runt om i hela landet. Men för att ge alla barn och elever en bra utbildning är det beslut som måste tas. Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden.

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. riktlinjerna för skolan. Lagen slår fast att skolan ska vara likvärdig över hela landet.
Tgl tjanstegrupplivforsakring

Men när det gäller att göra något gemensamt för att ta steg mot en mer likvärdig skola är det låst mellan partierna. Det visar en enkätundersökning som Nätverket för en likvärdig skola låtit göra bland kandidater till riksdagen. 2021-04-19 Hur ska vi få en likvärdig skola om vi får lägre andel behöriga lärare i skolan? Det finns inte ett svar som fungerar överallt.

Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla  Myndighetens synpunkter.
Stephen elop nokia failure

paranoid personlighetsstörning test
so lärare utbildning
tramadol 3 dagar i rad
hushallsekonomi wikipedia
handelsbanken hemsidan
akuten varberg telefonnummer

Likvärdig skola Skolporten

Vi behöver ha svaret på hur vi vill öka kvaliteten på utbildningen, hur vi ska få en likvärdig och jämlik skola, hur vi ska nå målet. Målet där alla barn och elever, oavsett var de bor, har rättigheten att möta behöriga lärare. En likvärdig skola betyder att alla elever ska ha lika tillgå ng till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Med andra ord ska alla elever ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna.


Mcdonalds skellefteå hemkörning
grammatik hjalp

Remissyttrande från styrelsen till omtalad utredning om

Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden. Tillgången till likvärdig utbildning ska gälla för alla barn, med tidiga och riktade stödinsatser till de barn som är mest utsatta.

Svar på remiss gällande En mer likvärdig skola SOU 2020:28

En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. Opinion Likvärdig skola. Uppdaterad 09 oktober 2020. I boken medverkar flera namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan. Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten.

Hurra!